Tositteet

Yritystoimintaan liittyvät tapahtumat, kuten ostot, myynnit, varausten muutokset yms. viedään kirjanpitoon tositteina. Yksi tosite voi koostua monesta eri vientirivistä. Sähköisen laskutuksen yleistyessä paperitositteet ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi: usein ainoa kirjallinen dokumentti liiketoiminnasta on pankista kuukausittain saatava tiliote.

Tiliotteen vieminen yhtenä tositteena kirjanpitoon on kirjanpitolain mukaan hovikelpoista, kunhan eri viennit on eritelty aika- ja aihekohtaisesti (eli kirjattu oikeilla päivämäärillä asiaankuuluville tilikartan kirjanpitotileille). Olisi myös suotavaa kirjata yritykseen saapuva ja yrityksestä lähtevä raha selkeyden vuoksi eri tositteilla (tulo- ja menotosite).

Tositteet

Tilikirjassa tositenumeroinnin tulee olla juokseva. Vain viimeisen tositteen voi poistaa - välistävetoa aineiston keskeltä ei salli ohjelma eikä kirjanpitolaki. Väärin syötetyn tositteen vientiarvon voi onneksi muuttaa nollaksi.

Tyhjentämällä kentän Tosite välilyönnillä tai poistonäppäimellä ja painamalla näppäimistön Enter-painiketta, ohjelma hakee seuraavan vapaan tositenumeron kenttään.

  1. Yllä oleva ruutu löytyy paikasta Kirjaus ja Tositteet.
  2. Ylemmässä harmaaraidallisessa taulukossa, tositeluettelossa, näkyvät kaikki tilikauden tositteet vienti- eli tapahtumariveineen. Tositteen vaihtuessa, vaihtuu harmaan pohjan sävy, joten yhteenkuuluvat rivit on helppo hahmottaa. Alla oleva taulukko, tositeylläpito, näyttää yhden valitun tositteen tiedot. Taulukkojen välissä on tarttumakohta, josta voi hiirellä venyttää haluaamaansa ruudun puoliskoa isommaksi tai pienemmäksi.
  3. Napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta tositeluettelon yllä, saadaan näkyviin hakuikkuna. Ikkunan saa esiin myös napsauttamalla punaista nuolipainiketta taulukkojen väliin jäävän palkin oikeassa reunassa. Ohjelma etsii ne tositteet, joiden selitteissä esiintyy ikkunaan kirjoitettu hakuteksti.
  4. Poistamalla rastin ruudusta Näytä lista saa tositeluettelon piiloon. Temppu nopeuttaa hiukan ruudunpäivitystä. Tällöin tositteita voi selata sinisillä nuolinäppäimillä.
  5. Tositetaulukossa hiiren oikeanpuoleisen painikkeen käyttö tuo esiin tilivalintalaatikon. Kirjanpitotilin numeron voi myös syöttää ulkomuistista numerolle varattuun sarakkeeseen.

Kun tiedot on syötetty, tallennetaan tosite painikkeella Tallenna tai näppäimistön Enter-nappulalla.

Kirjanpitolaki 2:4