Tilikirja 3 –ohjelman käyttöoikeussopimus

Tämä on Tilikirja 3 yhdenkertaisen kirjanpidon ohjelmaa koskeva käyttöoikeussopimus. "Käyttäjä" viittaa ohjelman ostajaan, joka on ostanut ohjelman joko Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy:ltä, jälleenmyyjältä tai ohjelman valmistajalta. "Tummalintu" viittaa ohjelman valmistajaan.

Käyttöoikeus. Tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti Käyttäjä saa käyttää yhtä Tilikirja 3 -ohjelmistoa ("Ohjelmisto") yksittäisessä tietokoneessa. Ohjelmisto on käytössä tietokoneessa kun se on luettu tietokoneen muistiin (RAM muistiin) tai asennettu kiintolevylle (tai muulle vastaavalle). Käyttöoikeus on laitteistokohtainen, ohjelman lisenssi on sidottu asennuskohteena olevan tietokoneen "C:"-tunnuksisen kiintolevyn sekä suorittimen sarjanumeroon. Kyseessä olevan kiintolevyn tai laitteiston rikkoutuessa käyttäjällä on oikeus saada valmistajalta joko uusi lisenssiavain uutta kiintolevyä varten tai muu ohjelman käytön mahdollistava ratkaisu.

Päivitykset. Kaikkia ohjelmistoon liittyviä päivityksiä koskevat samat säännöt kuin ohjelmistoa. Ohjelmiston alkuperäinen toimituslevy ja kaikki päivityslevyt muodostavat jakamattoman kokonaisuuden.

Tekijänoikeus. Ohjelmiston omistaa Tummalintu ja se on suojattu tekijänoikeuslailla. Käyttäjällä on oikeus tehdä ohjelmalevystä varmuuskopio, edellyttäen että alkuperäistä toimituslevyä ei käytetä kuin arkistokappaleena.

Vastuu välillisistä vahingoista. Missään tapauksessa Tummalintu ei ole vastuussa mistään taloudellisesta tappiosta tai vahingoista, jotka syntyvät suoraan tai välillisesti Tilikirja 3 -ohjelman käytöstä.

Takuu. Tummalintu takaa että ohjelmisto suoriutuu olennaisilta osin tehtävästään (yhdenkertaisen kirjapidon ja siihen liittyvän tuloslaskelman tekeminen jäljempänä mainituin teknisin rajoituksin) ohjelman toimitushetkellä. Kaikki ohjelmasta löydetyt olennaiset virheet kuuluvat takuun piiriin.

Muut rajoitukset. Käyttäjällä ei ole oikeutta vuokrata eikä myydä Ohjelmistoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta Ohjelmiston koodin muuttamiseen.

Tekniset rajoitukset. Ohjelmalla on seuraavat tekniset rajoitukset: