Raportit

Raportit

Raporttien käynnistys

Raportit käynnistetään päävalikon Raportit-valinnasta. Avautuvasta alivalikosta valitaan haluttu raporttityyppi. Sen jälkeen ohjelma näyttää tulostuksen ohjausikkunan, josta voidaan valita esikatsellaanko listausta ennen paperille kirjoittamista. Pää- ja päiväkirjan osalta voidaan raportti komentaa tulostumaan koko tilikaudelta tai vain tietyiltä kuukausilta.

Raportin valmistumisastetta kuvaa edistymispalkki ikkunan vasemmassa laidassa.

Mikäli raporttiajo havaitsee virheen jossain tositteessa, se siirtää kontrollin Kirjaus-valikon Tositteet-valintaan ja avaa viallisen tositteen vienteineen näytölle. Virhetilanne voi johtua esim. viennistä, joka viittaa tilikartasta poistettuun tiliin tai tilikaudelle määritettyyn aikaväliin sopimattomasta viennin päiväyksestä.

Raporttien käynnistysruutu

Raporttivalikossa näkyvien raporttien lisäksi on joukko suoraan näytöltä tulostettavia listauksia:

Takaisin alkuun

Päiväkirja

Päiväkirja esittää viennit kirjauspäiväjärjestyksessä kuukausikohtaisesti. Raportti voidaan tulostaa joko koko tilikaudelta tai vain halutuilta kuukausilta.

Päiväkirja
Takaisin alkuun

Pääkirja

Pääkirjassa viennit on koottu tileittäin kirjauspäiväjärjestyksessä kuukauden mittaisin jaksoin. Kuten päiväkirja, myös pääkirja voidaan tulostaa koko tilikaudelta tai valituilta kuukausilta.

Pääkirja
Takaisin alkuun

Tositeluettelo

Raportti tilikauden vienneistä tositenumerojärjestyksessä. Vastaa Kirjaus-valikon tositteiden ylläpitoruudulla näkyvää luetteloa paperivedoksena.

Tositeluettelo
Takaisin alkuun

Tilimatriisi

Tilimatriisi toimii pääkirjayhteevetona. Matriisin pystyakselilla näkyvät kirjanpitotilit ja vaaka-akselilla tilien kuukausittaiset loppusaldot. Viimeiseen pystysarakkeeseen on kumuloitu koko tilikauden vientien loppusummat tileittäin.

Tilimatriisi
Takaisin alkuun

Tiliryhmäraportti

Tileittäin eroteltu raportti tiliryhmän tapahtumista tilikauden aikana.

Tiliryhmäraportti
Takaisin alkuun

Tilikartta

Tilikartta on paperituloste Perustiedoissa ylläpidettävästä tilikartasta. Kartan saa tulostettua myös kyseiseltä ylläpitoruudulta.

Tilikartta
Takaisin alkuun