Graafit

Tuloskehitys

Tuloskehitys

Tuloksen kehittyminen tilikaudella (punainen käyrä) lasketaan vähentämällä kulut tuotoista kuukausikohtaisesti. Omaisuuden kertymäkäyrä (sininen väri) ottaa huomioon käyttöomaisuuden arvon tilikauden alussa, lisää siihen uuden käyttöomaisuuden hankinnat ja vähentää summasta poistot. Aiempien kuukausien arvot kumuloidaan seuraavien kuukausien lukuihin.

Koordinaatisto skaalautuu tilikauden pituuden, liikevaihdon ja omaisuushankintojen mukaan. Vaaka-akselina on kuukausiin jaettu aikajana ja pystyakselina mammona.

Takaisin alkuun

Tiliryhmät

Tiliryhmägraafi

Tiliryhmägraafista näkyy paljonko kullekin tiliryhmälle on tilikaudella kohdistunut vientejä. Jokaisesta ryhmästä piirretään pylväs, johon on kirjoitettu ryhmän nimi sekä vientien yhteenlaskettu määrä.

Kuvaajan koordinaatisto suhteutetaan ryhmien lukumäärän ja vientien suuruuden mukaan.

Pylväiden väritys vastaa tililajien värikoodausta. Värit pääsee säätämään mieleisekseen päävalikon Hallinta-menun kohdasta Asetukset.

Takaisin alkuun

Kuvaajan koko ja väri

Käyrien piirtoalue suhteutuu ohjelmaikkunan kokoon. Jos ruutua hinataan laidoista suuremmaksi tai pienemmäksi, saadaan koordinaatisto asettumaan uusiin mittoihin painamalla haluttua graafipainiketta uudelleen ikkunakoon muutoksen jälkeen.

Tiliryhmägraafin pylväiden värit voidaan säätää tililajikohtaisesti halutun värisiksi ohjelman asetuksista.

Graafin koko
  1. Valitaan graafi.
  2. Ikkunan kokoa muutetaan.
  3. Valitaan graafi uudelleen.
Takaisin alkuun