Arvonlisävero

Arvonlisävero ei koske lääkäreitä eikä hammaslääkäreitä. Kirjoituspalkkiot ovat niin ikään arvonlisäverottomia - eli freelance-lehtimiesten ei tarvitse lisätä alv:tä palkkioihinsa. Ammatinharjoittaja voi myös saada vapautuksen arvonlisäverosta liikevaihtonsa vähäisyyden perusteella.

Tilikirja3:a toimitetaan myös laajennetulla tilikartalla, johon kuuluvat alv-tilit tiliryhmineen. Käynnistyessään ohjelma tutkii tilikartan ja kätkee tai näyttää sen mukaan käyttöliittymän alv-ominaisuudet.

Alv-tilit ja tositteet

Tilikartan ylläpidossa alv-tileille on mahdollista syöttää prosenttiyksikkö. Tositteita kirjattaessa ohjelma laskee automaattisesti veron suuruden kyseisen prosentin mukaan alv-vientiä edeltävästä viennistä. Laskenta ei käynnisty, jos vientirivien väliin jätetään tyhjä rivi.

 1. Prosenttikenttä tilikartassa.
 2. Automaattinen alv-laskenta tositetta kirjattaessa.
ALV, tilikartta ja tositteet
Takaisin alkuun

Alv:n kuukausi-ilmoitus

Arvonlisäverovelvollisen on jätettävä verovirastolle kuukausittain ilmoitus yrityksen alv-tapahtumista ja tilitettävä valtiolle verovoitto seuraavan kaavan mukaan:
alv tuotoista - alv ostoista - (aiempien kuukausien negatiivinen alv - palautus verotilille) = valtiolle tilitettävä alv.

 1. Kuukausi-ilmoituksen laskenta löytyy päävalikon ALV-valinnan ja Kk-ilmoitus-kuvakkeen takaa.
 2. Valitse kohdekuukausi.
 3. Ohjelma laskee tallennettujen tositteiden perusteella kohdekuukauden arvonlisäveron ja näyttää alv-tulot verolajeittain. Vero voi olla joko positiivista (tilitettävä valtiolle) tai negatiivista (luetaan ennakkoon tilitetyksi veroksi). Negatiivista alv:tä syntyy, kun ammatinharjoittajan arvonlisäverolliset hankinnat ovat kuukauden laskutusta suuremmat. Vuodesta 2010 lähtien verottaja on palauttanut negatiivisen alv:n yrityksen pankkitilille - niinpä negatiivinen alv palvelee nykyisin pitkälti vain laskennallisena jäänteenä. Yritys voi kuitenkin ilmoittaa verottajalle eurorajan, jota pienempiä summia ei palauteta yritykselle. Näin menetellen "liikaa" maksettu alv jää yrityksen verotilille ja pienentää seuraavien kuukausien alv-tilitystä. Tällöin negatiivinen alv toimii kuten vanhoina hyvinä verotilittöminä aikoina.
 4. Taulukkoon Tilitykset valtiolle on koottu tilikauden alv-tiedot. Tilikaudelle kohdistuvat maksuerät on eroteltu maksettava-sarakkeessa valkoisella pohjavärillä.
  Yrityksen ostojen vähennyskelpoiset alv:t, edellisiltä kuukausilta siirtyvät negatiiviset verot sekä tilitykset valtiolle näkyvät vihreällä korostettuina.
  Harmaalla merkityt kuukaudet jäävät osittain tilikauden tapahtumahorisontin ulkopuolelle. Kaksi ensimmäistä kuukautta ovat edellisellä tilikaudella syntynyttä arvonlisäveroa, jonka maksupäivät ovat kuluvan tilikauden alussa. Kaksi viimeistä kuukautta puolestaan ovat kuluvan tilikauden veroa, jonka maksupäivät siirtyvät seuraavalle tilikaudelle.
 5. Ohjelma olettaa, että tilitys tehdään kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä (eli tammikuun verot tulee maksaa maaliskuun 1. - 12. päivän välisenä aikana).
  Suoritussarakkeessa mahdollisesti esiintyvä punainen arvo viestii ristiriidasta maksettavan ja tilitetyn veron välillä. Esimerkissä ohjelman käyttäjä on korjannut kaksi euroa vajaaksi jääneen toukokuun erän maksamalla kesäkuussa saman verran ekstraa. Asia on siis kaikin puolin kunnossa, vaikka ohjelma näkeekin "punaista" - sille nuo tapahtumat ovat vain kaksi laskennallisesta alv-velasta poikkeavaa suoritusta. Kuukausikohtaista alv-velkaa laskiessaanhan ohjelma ei ota huomioon kirjattuja suorituksia (kts. laskukaava ylempänä).
 6. Verotilille maksetuiksi kirjatut palautukset näkyvät täällä.
 7. Kun valitaan kohdassa 2 näkyvästä valintalaatikosta tarkasteltavaksi tilikauden viimeinen kuukausi, ohjelma laskee arvonlisäveron loppusaldon ja kirjaa sen tilikauden perustietoihin. Toimenpiteestä ilmoitetaan ruudun alareunassa näkyvällä viestillä. Loppulaskennan saa käynnistää milloin vain, mutta se pitää tehdä tilinpäätöksen yhteydessä (ts. kun kaikki tositteet on syötetty), koska uusi tilikausi tarvitsee edellisen kauden alv-saldoa lähtöarvoksi omille laskelmilleen.
ALV:n kuukausi-ilmoitus
Takaisin alkuun