Tilikirja 3:n ominaisuudet

Ammatinharjoittajan kirjanpito-ohjelma

Perustiedot yhdenkertaisen kirjanpidon sovellus
muokattava tilikartta
mahdollista pitää kirjaa monen ammatinharjoittajan toiminnasta

Tositteiden kirjaus automaattinen tositenumerointi
päivämäärien täydennys ja syötteen muototarkistukset
kirjanpitotilien pudotusvalikko
vientien hakutoiminnot selitteen tai tilin perusteella
kalustovientien kirjautuminen myös käyttöomaisuusluetteloon

Raportit päiväkirja:tositteet kirjauspäiväjärjestyksessä
pääkirja: viennit tileittäin kirjauspäiväjärjestyksessä
tositeluettelo: viennit tositenumerojärjestyksessä
tilimatriisi: tilien saldot kuukausittain koko tilikaudelta
tiliryhmäraportti: tiliryhmän tapahtumat tileittäin eriteltynä
tilikartta: tuloste tilikartasta
viennit tileittäin: tositteiden kirjauksesta käynnistettävä tuloste
vaihto-omaisuusluettelo: tilinpäätöksen liitetuloste
käyttöomaisuusluettelo: tilinpäätöksen liitetuloste
tuloslaskelma: tilinpäätöksen päätuloste

Graafit tuloksen ja omaisuuden kehittyminen tilikaudella
tuotot ja kulut tiliryhmittäin

Tilinpäätös vaihto-omaisuuden inventaariotuloksen tallennus
käyttöomaisuusluettelon hallinta
poistolaskelma
tuloslaskelma, tarvittaessa myös yhdistetty laskelma eri toimipaikkojen kirjanpidoista

ALV kuukausi-ilmoituksen täyttömalli sekä taulukko tilikauden alv-tilityksistä valtiolle
tositteiden kirjauksessa alv-laskenta tilikarttaan syötetyn veroprosentin perusteella

Hallinta tarkat ja havainnolliset käyttöohjeet
laitekohtainen lisenssi
varmuuskopiointi
käyttöliittymän muokattavat asetukset